Καταμέτρηση λέξεων

Μετρήστε τους χαρακτήρες και τις λέξεις στο κείμενό σας. Μάθετε ποιες είναι οι πιο κοινές λέξεις. Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεται για να πληκτρολογήσετε διαβάστε αυτές τις λέξεις.