Το προφίλ μου

Αυτή είναι μια σελίδα με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδό σας στη μάθηση. Όσο περισσότερα μαθήματα ολοκληρώσετε, τόσο πιο λεπτομερή και ακριβή θα είναι αυτά τα στατιστικά στοιχεία.