Πληκτρολογώντας ένα τεστ ταχύτητας

Μετρήστε πόσο γρήγορα μπορείτε να πληκτρολογήσετε.