Tài khoản | Người dùng ẩn danh

Create an account to store your typing data on our servers in the cloud. This allows you to access your profile from any computer or browser. If you don’t have an account then your typing data is stored locally and is accessible only from your current computer.

We don’t store any passwords. Instead we use third-party services to authenticate our users. We offer several convenient ways to create an account and sign-in.

You can opt-out at any time. Deleting an account is as simple as creating one.

Tài khoản trả phí

Sử dụng tài khoản có trả phí để mở khóa nhiều tính năng và tận hưởng trải nghiệm không quảng cáo. Sau đây là các lợi ích:

Mua một lần, dùng không giới hạn.

Đăng nhập bằng mạng xã hội

Sign-in with your preferred social network. We respect your privacy and promise to never spam your wall, friends, or e-mail.

Đăng nhập với E-mail

Đăng nhập đơn giản không mật khẩu. Chỉ cần nhập địa chỉ email để chúng tôi gửi đường dẫn đăng nhập cho bạn. Kiểm tra hộp thư đến, nhấn vào đường dẫn để tạo tài khoản mới hoặc mở tài khoản đã tạo trước đó cho địa chỉ email này. Đường dẫn chỉ có hiệu lực trong vài tiếng. Sau đó, để đăng nhập lại, bạn nhập cùng địa chỉ email để chúng tôi gửi đường dẫn mới cho cùng tài khoản.