Lär dig att skriva snabbare

Touch typing

Denna webbapplikation kommer att hjälpa dig att lära digTouch typing, vilket innebär att skriva med muskelminne utan att använda synen för att hitta tangenterna på tangentbordet. Det kan dramatiskt förbättra din skrivhastighet och noggrannhet. Det motsatta är jaga-och-peta-skrivning, en metod där du tittar på tangentbordet istället för skärmen och använder endast pekfingrarna.

Undervisningsmetoden

Denna applikation använder sig av en unik metod. Den använder statistik och smarta algoritmer för att automatiskt skapa skrivlektioner som matchar din nuvarande skicklighetsnivå. Det fungerar genom att upprepa följande cykel:

  1. Algoritmen genererar en lista med slumpmässiga ord för dig, baserat på dina skrivfärdigheter. Din skicklighetsnivå mäts med hjälp av de hittills samlade skrivstatistikerna. Orden består av en uppsättning bokstäver valda av algoritmen.
  2. Du skriver de angivna orden. Du försöker göra så få misstag som möjligt.
  3. Medan du skriver samlar algoritmen in din skrivstatistik, som t.ex. tiden det tar att skriva varje enskild tangent. I slutet används dessa statistiker för att generera nästa lista med ord för steg ett.

Vid varje steg skriver du bara de angivna orden och datorn sköter resten.

Algoritmen för ordgenerering

Denna applikation genererar slumpmässiga men läsbara och uttalbara ord genom att använda de fonetiska reglerna för ditt modersmål. Dessa ord ser nästan naturliga ut, och är ofta det. Att skriva meningsfull text är mycket lättare än att upprepa slumpmässiga bokstäver, och det hjälper dig att komma ihåg vanliga tangentkombinationer. Det senaste är avgörande. Till exempel är det nästan omöjligt för bokstaven ”W” att följa ”Z” på engelska, och du kommer aldrig att skriva en sådan kombination i den här applikationen. Istället kommer du att skriva vanligare ord, såsom ”the”, ”that”, ”with”, och så vidare. Snart kommer du att lära dig att skriva kombinationen ”th” riktigt snabbt.

Orden genereras från de bokstäver som väljs med hjälp av följande regler.

1

Algoritmen börjar med de initiala bokstäverna

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
teennienneernientrelierineneerineelerineneer

När du börjar träna för första gången vet datorn ingenting om dina färdigheter så den använder ett par av de vanligaste bokstäverna så som ”E”, ”N”, ”I”, ”T”, ”R” and ”L”. Alla genererade ord kommer att bestå av denna lilla grupp av bokstäver, medan de resterande inte kommer att användas. Eftersom att statistik saknas för resterande bokstäver är indikatorerna grå.

2

Du lär dig de första bokstäverna

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
entinentleintellletterrittleritintetetitient

När du börjar skriva de genererade orden samlar datorn in din skrivstatistik. Indikatorerna börjar ändra sina färger från rött till grönt. Den röda färgen betyder att skrivhastigheten för den enskilda tangenten är långsam, och den gröna färgen indikerar motsatsen. Här är det ditt mål att göra alla bokstäver gröna genom att förbättra din skrivhastighet. Observera att i det här exemplet är bokstaven ”T” markerad eftersom den har det sämsta skrivhastighetsmåttet, så det blir målbokstaven. Målbokstaven ingår i varje genererat ord och detta är en viktig del av information att känna till. Det betyder att du alltid tränar på den tangent som ger dig mest problem.

3

Algoritmen lägger till fler bokstäver

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
lessleslistresriseinstestteslistreelistree

När din skrivhastighet förbättras, och alla bokstäver blir gröna, så kommer en ny bokstav ”S” att läggas till i gruppen. De slumpade orden kommer att genereras från denna större grupp av bokstäver. Bokstaven ”S” är målbokstaven och kommer att finnas i varje ord. Åter igen kommer indikatorn för bokstaven vara grå eftersom att statistik saknas.

4

Du lär dig fler bokstäver

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
resressrisinitsseenriseensistelisteitsestine

I detta steg är ditt mål att göra denna bokstav grön, och när detta händer så läggs en ny bokstav till i gruppen och cykeln fortsätter. Om man ska ska vara realistisk så är det troligt att hastigheten på de föregående bokstäverna kommer att gå ner och du kommer se dem bli röda. Detta händer, ditt mål förblir bara att se till att nästa bokstav blir grön för att låsa upp nya bokstäver.

5

Cykeln upprepas

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
alistofwordswithalltheletters

Om du är tillräckligt ihärdig kommer förr eller senare alla bokstäver att bli gröna. Grattis, du har uppnått ditt främsta mål! Det betyder dock inte att du bör sluta lära dig, du kan fortsätta så länge du vill.

Betydelserna av indikatorernas färger finns i följande diagramförklaring.

Färgkodning av indikator.
  • ? En icke-kalibrerad tangent med okänd säkerhetsgrad. Du har inte tränat på denna än.
  • ? En kalibrerad tangent med låg säkerhetsgrad. För varje gång du trycker på tangenten så blir detta mätvärdet mer exakt.
  • ? En kalibrerad tangent med hög säkerhetsgrad. För varje gång du trycker på tangenten så blir detta mätvärdet mer exakt.
  • ? En tangent med med högre frekvens. Det tar längst tid för dig att hitta denna tangent så algoritmen inkluderar den i varje ord.
  • ? En tangent som manuellt lagts till i lektioner.
  • ? En tangent som inte inkluderats i träning än.

Det korrekta sättet att använda ett tangentbord

Sätt dina fingrar på hemraden, den som innehåller Caps Lock tangenten. Det finns små upphöjningar på tangenterna för ”F” och ”J”, placera dina pekfingrar här. Varje finger ansvarar för en delmängd av tangenterna, vilka visas i nästa bild.

Tangentbordszoner och korrekt placering av fingrar.
`~1!2@3#4$5%6^7&8*9(0)-_=+BackspaceTabQWERTYUIOP[{]}\|Caps LockASDFGHJKL;:'"EnterShiftZXCVBNM,<.>/?ShiftCtrlAltAltCtrl

Effektiviteten av applikationen

Vi har valt ut ett par exempel på profiler för att visa hur folk utvecklar sin touch typing när de använder applikationen. Dessa är riktiga, anonymiserade profiler. Förhoppningsvis kan de inspirera dig att fortsätta träna!