Nauka szybszego pisania na klawiaturze

Pisanie bez kontroli wzroku

Ta aplikacja sieciowa pomoże ci nauczyć się pisania bez kontroli wzroku, które wykorzystuje pamięć mięśniową do znajdowania klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu twoje tempo pisania na klawiaturze oraz dokładność mogą poprawić się dramatycznie. Przeciwieństwem tej techniki jest pisanie palcami wskazującymi – metoda, w której użytkownik patrzy na klawiaturę zamiast na ekran.

Metoda nauczania

Ta aplikacja wykorzystuje unikatowe podejście. Stosuje statystyki i zaawansowane algorytmy do automatycznego tworzenia lekcji pisania na klawiaturze, które są dopasowane do twojego poziomu umiejętności. To działa na zasadzie powtarzającego się cyklu:

  1. Algorytm generuje listę losowych słów odpowiadających twoim umiejętnościom w zakresie pisania na klawiaturze. Poziom umiejętności użytkownika jest mierzony za pomocą zebranych do tej pory statystyk dotyczących pisania na klawiaturze. Słowa składają się z zestawu liter dobranych przez algorytm.
  2. Użytkownik wpisuje wyświetlane słowa. Stara się przy tym popełnić jak najmniej błędów.
  3. W miarę pisania algorytm gromadzi statystyki dotyczące pisania na klawiaturze, takie jak czas do naciśnięcia każdego klawisza. Na końcu te statystyki są używane do generowania kolejnej listy słów dla kroku pierwszego.

Na każdym etapie użytkownik wpisuje wyświetloną listę słów, a komputer zajmuje się resztą.

Algorytm generowania słów

Ta aplikacja generuje losowe, lecz możliwe do odczytania i wymowy słowa, stosując reguły fonetyczne danego języka. Słowa te wyglądają prawie jak naturalnie występujące w języku, a często nimi są. Wpisywanie tekstu, który ma sens, jest o wiele łatwiejsze niż powtarzanie losowych liter oraz pomaga w zapamiętywaniu częstych kombinacji klawiszy. Kluczowe znaczenie ma ten ostatni argument. Na przykład prawie niemożliwe jest, aby w języku angielskim litera „W” następowała po literze „Z” i taka kombinacja nie pojawia się w tej aplikacji. Zamiast niej użytkownik wpisuje częściej występujące słowa w języku angielskim, takie jak „the”, „that”, „with” i tak dalej. Niedługo opanujesz naprawdę szybkie wpisywanie kombinacji „th”.

Słowa są generowane z liter dobieranych na podstawie reguł określonych poniżej.

1

Algorytm rozpoczyna od liter początkowych

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
teennienneernientrelierineneerineelerineneer

Przy rozpoczynaniu ćwiczeń po raz pierwszy komputer nic nie wie o twoich umiejętnościach pisania na klawiaturze, dlatego wykorzystuje niewielki zestaw najczęściej używanych liter do generowania słów, takich jak „E”, „N”, „I”, „T”, „R” oraz „L”. Wszystkie generowane słowa będą składać się z tego niewielkiego zestawu liter, natomiast pozostałe litery będą pomijane. Statystyki dla liter są nieznane, dlatego odpowiadające im wskaźniki mają kolor szary.

2

Uczysz się początkowych liter

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
entinentleintellletterrittleritintetetitient

W miarę wpisywania wygenerowanych słów komputer sporządza statystyki dotyczące pisania na klawiaturze. Wskaźniki zaczynają zmieniać swoje kolory od czerwonego do zielonego. Kolor czerwony oznacza, że tempo wpisywania dla danego klawisza jest niska, natomiast kolor zielony oznacza przeciwny stan rzeczy. Na tym etapie twoim celem jest uzyskanie zielonego koloru wszystkich liter poprzez poprawę tempa pisania. W tym przykładzie litera „T” jest zaznaczona, ponieważ jej statystyki tempa pisania są najgorsze, dlatego staje się literą docelową. Litera docelowa będzie znajdować się w każdym wygenerowanym słowie i jest to bardzo ważna informacja. Oznacza to, że zawsze ćwiczysz ten klawisz, który sprawia ci najwięcej problemów.

3

Algorytm dodaje więcej liter

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
lessleslistresriseinstestteslistreelistree

Gdy twoje tempo pisania wzrośnie i wszystkie litery będą zielone, do zestawu dodana zostanie nowa litera „S”. Losowe słowa będą generowane z tego nowego, rozszerzonego zestawu liter. Litera „S” jest literą docelową i pojawia się w każdym generowanym słowie. Kolor wskaźnika tej litery jest szary, ponieważ jej statystyka pisania na klawiaturze jest nieznana.

4

Uczysz się dodatkowych liter

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
resressrisinitsseenriseensistelisteitsestine

Na tym etapie twoim celem jest sprawianie, że ta nowa litera stanie się zielona. Gdy do tego dojdzie, do zestawu dodana zostanie kolejna litera – i tak dalej. W rzeczywistości bardzo prawdopodobne jest, że tempo wpisywania poprzednich liter spadnie i zobaczysz, że znowu będą mieć kolor czerwony, jak przedstawiono na przykładzie. Jest to normalne i cel się nie zmienia – nowa litera docelowa ma uzyskać kolor zielony, aby odblokować kolejną.

5

Cykl się powtarza

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
alistofwordswithalltheletters

Jeśli jesteś wystarczająco wytrwały, prędzej czy później wszystkie litery będą mieć kolor zielony. Gratulacje, udało ci się osiągnąć główny cel! Jednak to nie oznacza, że należy zakończyć naukę. Możesz kontynuować tak, długo, jak będziesz mieć ochotę.

Dokładne znaczenie każdego koloru wskaźnika podano w legendzie poniżej.

Kolory wskaźników.
  • ? Nieskalibrowany klawisz z nieznanym poziomem pewności. Ciągle nie naciśnięto jeszcze tego klawisza.
  • ? Skalibrowany klawisz z najniższym poziomem pewności. Im więcej razy naciśniesz ten klawisz, tym dokładniejszy będzie ten pomiar.
  • ? Skalibrowany klawisz z najwyższym poziomem pewności. Im więcej razy naciśniesz ten klawisz, tym dokładniejszy będzie ten pomiar.
  • ? Klawisz o zwiększonej częstotliwości. Znalezienie tego klawisza zajmuje ci najwięcej czasu, dlatego algorytm zdecydował o dodaniu go do każdego generowanego słowa.
  • ? Klawisz, który został ręcznie dodany do lekcji.
  • ? Klawisz, który jeszcze nie został uwzględniony w lekcjach.

Właściwy sposób używania klawiatury

Umieść wszystkie palce na środkowym szeregu, czyli tym z klawiszem Caps Lock. Na klawiszach „F” oraz „J” znajdują się niewielkie wypustki. Umieść palce wskazujące na tych wypustkach. Każdy z palców ma swój własny zestaw klawiszy, jak widać na kolejnej ilustracji.

Strefy klawiatury oraz prawidłowe rozmieszczenie palców.
`~1!2@3#4$5%6^7&8*9(0)-_=+BackspaceTabQWERTYUIOP[{]}\|Caps LockASDFGHJKL;:'"EnterShiftZXCVBNM,<.>/?ShiftCtrlAltAltCtrl

Skuteczność tej aplikacji

Wybraliśmy kilka przykładowych profili, aby pokazać ci jak wyglądają postępy innych w nauce pisania na klawiaturze bez kontroli wzroku dzięki korzystaniu z tej aplikacji. Są to prawdziwe, zanonimizowane profile użytkowników. Mamy nadzieję, że zainspirują cię do dalszej nauki!