टाइपिङ पाठहरू

टाइपिङ गतिको परीक्षण लिनुहोस्, यो नि:शुल्क अनलाइन टाइपिङ ट्युटरमार्फत छिटो र कम त्रुटिहरूसँग टाइप गर्न सिक्नुहोस्।