उच्च स्कोरहरू

पछिल्ला केही दिनका लागि सबैभन्दा छिटो टाइपिस्टहरूको तालिका, तिनीहरूको अङ्कद्वारा उत्कृष्ट देखि नराम्रो सम्म व्यवस्थित। टाइपिङ स्कोर टाइपिङ गति, पाठ लम्बाइ, पाठमा विभिन्न क्यारेक्टरहरूको संख्या, र त्रुटिहरूको संख्याबाट मापन गरिन्छ। सूत्र छिटो गति, लामो पाठ र ठूलो वर्णमालाको लागि पुरस्कृत गर्न, तर त्रुटिहरूको संख्याको लागि सजाय दिनको लागि डिजाइन गरिएको छ।

#प्रयोगकर्तालेआउटटाइपिङ गतिस्कोर
1ETElated Troutअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१११wpm / ५५४cpm१,१९,११२
2IGItalian Galliformअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१०९wpm / ५४४cpm१,१३,८८३
3User imageResidoberपोर्तुगी/ब्राजिल (ABNT2)१४८wpm / ७४१cpm१,०५,८१०
4RSRenewed Squirrelअङ्ग्रेजी/Colemak-DH (ANSI)११७wpm / ५८७cpm९८,८६७
5User imageAgin Ohअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१५५wpm / ७७७cpm९३,२८४
6Aasulhaeclipseअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१००wpm / ५०१cpm९१,५१४
7User imageVictor Billette de Villemeurफ्रान्सेली/फ्रान्स११०wpm / ५५०cpm९१,००७
8VVValid Vicunaअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य९१wpm / ४५७cpm९०,७७३
9Iidealvilliअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१२८wpm / ६४१cpm८९,२५५
10UMUseless Minnowअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१००wpm / ५०२cpm८६,४६८
11User imageUltra Animeअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य८०wpm / ४०२cpm८५,०५८
12ACApplicable Chickadeeअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य७७wpm / ३८४cpm८३,०५६
13User imageStephen Carder (Stafngrimr)अङ्ग्रेजी/संयुक्त अधिराज्य८१wpm / ४०६cpm८२,९४९
14User imageTrey Wilkinsonअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१०४wpm / ५२२cpm८१,२४०
15PSPrateek Singhअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१०३wpm / ५१३cpm८१,२२२
16GXGreat Xerinaeअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य७९wpm / ३९५cpm७९,९७३
17TPTasty Puffinअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१२८wpm / ६४२cpm७९,७५४
18User imageSofia Knarvik-Costaअङ्ग्रेजी/संयुक्त अधिराज्य१३६wpm / ६८०cpm७९,५९९
19User imagePurple Legendअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य१०८wpm / ५४१cpm७९,५५७
20ARAquamarine Raccoonअङ्ग्रेजी/संयुक्त राज्य११२wpm / ५५९cpm६४,०२४