Naučte se psát rychleji

Psaní poslepu

Tato webová aplikace vám pomůže naučit se psaní deseti prsty, což znamená psaní pomocí svalové paměti bez použití zraku k vyhledávání kláves na klávesnici. Může výrazně zlepšit rychlost a přesnost vašeho psaní. Opakem je vizuální hledání, tedy způsob psaní, při kterém se místo na obrazovku díváte na klávesnici a ke stisku kláves používáte pouze ukazováčky.

Metoda výuky

Tato aplikace používá jedinečný přístup. Využívá statistiky a inteligentní algoritmy k automatickému vytváření lekcí psaní na klávesnici, které odpovídají vaší aktuální úrovni dovedností. Funguje tak, že se opakuje následující cyklus:

  1. Algoritmus pro vás vygeneruje seznam náhodných slov na základě vašich dovedností psaní. Úroveň vašich dovedností je měřena pomocí dosud shromážděných statistik psaní na klávesnici. Slova se skládají ze sady písmen vybraných algoritmem.
  2. Píšete zadaná slova. Snažíte se dělat co nejméně chyb.
  3. Při psaní algoritmus shromažďuje statistiky psaní, například metriku času potřebného k napsání každé jednotlivé klávesy. Na konci jsou tyto statistiky použity k vygenerování dalšího seznamu slov pro první krok.

V každé fázi pouze napíšete poskytnuté seznamy slov a počítač se postará o zbytek.

Algoritmus generování slov

Tato aplikace generuje náhodná, ale čitelná a vyslovitelná slova s využitím fonetických pravidel vašeho rodného jazyka. Tato slova vypadají téměř přirozeně a často taková i jsou. Psaní rozumného textu je mnohem snazší než opakování náhodných písmen a pomáhá vám zapamatovat si časté kombinace kláves. Poslední bod je zásadní. Například je téměř nemožné, aby v angličtině písmeno „W“ následovalo po „Z“, a v této aplikaci takovou kombinaci nikdy nenapíšete. Místo toho budete psát běžnější slova, jako například „the“, „that“, „with“ a podobně. Brzy se naučíte psát kombinaci „th“ opravdu rychle.

Slova jsou generována z písmen, která jsou vybrána podle následujících pravidel.

1

Algoritmus začíná počátečními písmeny

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
teennienneernientrelierineneerineelerineneer

Když začínáte cvičit poprvé, počítač neví nic o vašich dovednostech psaní na klávesnici, a proto používá malou sadu nejběžnějších písmen pro generování slov, jako jsou „E“, „N“, „I“, „T“, „R“ a „L“. Všechna generovaná slova se budou skládat z této malé sady písmen, přičemž zbývající písmena nebudou použita. Protože statistiky těchto písmen nejsou známy, jsou příslušné indikátory šedé.

2

Učíte se počáteční písmena

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
entinentleintellletterrittleritintetetitient

Když začnete psát generovaná slova, počítač shromažďuje statistiky psaní. Indikátory začnou měnit své barvy z červené na zelenou. Červená barva znamená, že rychlost psaní pro danou jednotlivou klávesu je pomalá, a zelená barva značí opak. V této fázi je vaším cílem dosáhnout toho, aby všechna písmena byla zelená, a to zlepšením rychlosti psaní. Všimněte si, že v tomto příkladu je zvýrazněno písmeno „T“, protože má nejhorší metriku rychlosti psaní, takže se stává cílovým písmenem. Cílové písmeno je obsaženo v každém vygenerovaném slově a je to zásadní informace, kterou je třeba znát. Znamená to, že v každém okamžiku procvičujete přesně tu klávesu, která vám dělá největší potíže.

3

Algoritmus přidává další písmena

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
lessleslistresriseinstestteslistreelistree

Když se vaše rychlost psaní zlepší a všechna písmena konečně zezelenají, přidá se do sady nové písmeno „S“. Náhodná slova budou generována z této nové rozšířené sady písmen. Písmeno „S“ je cílové písmeno a objevuje se v každém vygenerovaném slově. Barva indikátoru tohoto písmene je opět šedá, protože jeho statistiky psaní nejsou známy.

4

Učíte se další písmena

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
resressrisinitsseenriseensistelisteitsestine

V tomto kroku je vaším cílem, aby toto nové písmeno bylo zelené, a když se tak stane, přidá se do sady další písmeno a cyklus pokračuje. Je velmi pravděpodobné, že se rychlost psaní předchozích písmen sníží a uvidíte, že se opět stanou červenými, jako v příkladu. To je očekávatelné, váš cíl je stále stejný, aby nové cílové písmeno bylo zelené a odemklo se další.

5

Cyklus se opakuje

ENITRLSAUODYCHGMPBKVWFZXQJ
alistofwordswithalltheletters

Jestliže budete dostatečně vytrvalí, dříve či později se všechna písmena stanou zelenými. Gratulujeme, dosáhli jste svého hlavního cíle! To však neznamená, že byste se měli přestat učit, můžete pokračovat tak dlouho, jak si přejete.

Přesný význam jednotlivých barev indikátorů je uveden v následující legendě.

Barevné označení indikátorů.
  • ? Nekalibrovaná klávesa s neznámou úrovní jistoty. Tuto klávesu jste ještě nestiskli.
  • ? Kalibrovaná klávesa s nejnižší úrovní jistoty. Čím vícekrát tuto klávesu stisknete, tím je tento ukazatel přesnější.
  • ? Kalibrovaná klávesa s nejvyšší úrovní jistoty. Čím vícekrát tuto klávesu stisknete, tím je tento ukazatel přesnější.
  • ? Klávesa se zvýšenou četností. Nalezení této klávesy vám zabere nejvíce času, proto ji algoritmus vybral, aby byla zahrnuta do každého vygenerovaného slova.
  • ? Klávesa přidaná do lekce ručně.
  • ? Klávesa dosud nezařazená do výuky.

Správný způsob používání klávesnice

Přiložte všechny prsty na základní řadu, tedy na tu, která obsahuje klávesu Caps Lock. Na klávesách „F“ a „J“ jsou malé hrbolky, položte na ně ukazováčky. Každý prst má na starosti vlastní sadu kláves, jak je vysvětleno na dalším obrázku.

Zóny klávesnice a správné umístění prstů.
`~1!2@3#4$5%6^7&8*9(0)-_=+BackspaceTabQWERTYUIOP[{]}\|Caps LockASDFGHJKL;:'"EnterShiftZXCVBNM,<.>/?ShiftCtrlAltAltCtrl

Účinnost této aplikace

Vybrali jsme několik ukázkových profilů, abychom vám ukázali, jak lidé při používání této aplikace postupují při učení dotykového psaní. Jedná se o skutečné, anonymizované profily uživatelů. Doufejme, že vás budou inspirovat k dalšímu učení!